måndag 31 december 2012

Gott Nytt År 2013!

Gott nytt år! Må ditt 2013 vara fyllt av passionerad erotik, vänskap och kärlek!

söndag 30 december 2012

Chords - The Dude

Hur kan jag ha missat det här... Vartannat år kommer lite skön svensk rap på engelska.

Nicole Sabouné - Unseen Footage From A Forthcoming Funeral

Is this goth dance music?

Kökskniven #shaving #knife

Känner att jag hanterar det där med rakkniven bra. Idag gav jag mig på kökskniven. Nästa steg mot manlighet är Rambokniven... #shaving #knife
 

fredag 28 december 2012

Mossa, graffiti, miljövänligt, nytt svenskt ord

Mossa, graffiti, miljövänligt, nytt svenskt ord: Mossgraffiti. Blanda mossa, yoghurt, öl och socker. Måla, måla, måla...:
Mossgraffiti – Måla graffiti med mossa

tisdag 25 december 2012

Första rakningen med rakkniv

Första rakningen med rakkniv. 30 graders vinkel... Önska mig lycka till!!! #shaving


Jag mår bra, typ. #shaving

måndag 24 december 2012

Christmas summer party photo session

Christmas summer party photo session

Champinjonstuvning

Ingen jul utan champinjonstuvning. Ingen champinjonstuvning utan Ulf.

Julafton

Samlad familj, vänner, värme och kärlek i julklapp. Finns utlagt på Tradera nu om någon är intresserad. God Jul! ;)

fredag 21 december 2012

Nya kläder

Köpte nya kläder idag, nu putsar jag på en ny personlighet. Testar att blanda Petter Stordalen med Macklemore.

torsdag 20 december 2012

Bedöming av Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality

Betyg
Boken Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality av Loïc Wacquant (2008) får en 3:a på femgradig skala där ”1 står för helt irrelevant och 5 för helt relevant”. Boken är alltså relevant för kursen Urban integration.

Motivering
Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality kretsar kring urban integration. Bokens starka sida och den stora behållningen är de tvärkulturella studierna som Wacquant utfört i USA problemområdena , ghetton, samt Frankrikes problemområdena, banlieues. Anledningen till att problemområdena får behålla sin olika namn är att Wacquant i sin bok pekar på skillnaderna mellan problemområden i USA och problemområden i Frankrike, och att dessa i inte ska sammanblandas.
Det som drar ner bokens betyg är den något onyanserade diskussionen kring att välfärdssamhället bör vara lösningen för att rädda problemområdena från misär (Wacquant 2008:268-270, 276). Här tar Wacquant en politisk ställning, och jag säger inte att han har fel eller rätt, men bilden hade kunnat nyanserats bättre och även presenterat de politiska tankar som styrt USA och den politik man använt för att diskutera och framhäva synen på individens frihet och möjlighet att ska sina egna möjligheter, samt den fria marknadens ansvar och möjligheter. En del skulle säga att anledningen till att ghettona är just ghetton, är att människorna inte fått tillräckligt med frihet, att staten varit alltför inblandad i deras liv och på så sätt har en misslyckad makthavare skapat områdena, och att ännu fler friheter till dessa områden skulle kunna rädda dem. Wacquant väljer istället att tala om att staten måste bland i sig mer och t o m betala ut lön till medborgarna (Wacquant 2008:279).

Kärnan
Kärnan i Wacquants resonemang kring olikheterna leder till förståelsen att man inte kan utgå från att problem och lösningar i ett område direkt kan överföras till andra länder med problemområden med liknande karaktärsdrag. Han pekar på att de strukturella problemen som skapar och upprätthåller ghetton i USA inte är desamma som skapar och upprätthåller banlieues i Frankrike (Wacquant 2008:6,150,165,248).
Ett huvuddrag som gör att skillnaderna är stora mellan de olika typerna av problemområden, i detta fall ghetton och banlieues, men även problemområden i andra länder, är framför allt de olika sociala och politiska strukturerna i de olika länderna (Wacquant 2008:248). Bl a är det det utbredda välfärdssamhället i Europa som gör att problemen i Europa inte kan mäta sig med problemen i USA.

Lärdom: Det man bör lära sig av detta och koppla till urban integration är att man inte bara kan ta lösningar som andra använt sig av och försöka lösa problemen på samma sätt. För att lösa ett problem är det av stor vikt att man analyserar och förstår det lokala problemet innan man gör några insatser.

Politik
Ett annat problem som Wacquant belyser är hur problemområden ofta skapas och upprätthålls av antingen medveten politik, t ex ghetton i USA (Wacquant 2008:69, 78-80), eller omedveten politik, t ex Frankrike och flera europeiska länder.
Problemen i området förstärks ytterligare då staten drar ner på ekonomiska insatser. Det blir negativa konsekvenser när man p g a av de problem som finns i området drar ner på t ex kollektivtrafik, vilket leder till de boende i området har svårt att ta sig därifrån och jobba eller studera på annat håll. Detta leder i sin tur att man isolerar de boende från övriga samhället och minskar deras möjligheter att skapa nya sociala kontakter (Wacquant 2008:73, 114, 117).

Lärdom: Något man kan reflektera över här är att om politik lyckats med att skapa dessa problemområden bör man kunna använda sig av politik som instrument för att rädda områdena. Samt är det viktigt att se till att de boende i områdena får samma möjligheter som de som bor på andra ställen.

Stigmatisering & Identitet
En viktig aspekt är även den rumsliga stigmatiseringen av områdena. Områdena får via medier och politiskt administrativa kategoriseringar en stämpel som problemområde. Detta sprider sig bland allmänheten och till slut anses samtliga som bor i området vara problemmänniskor eller t ex kriminella. Detta påverkar i sin tur personernas möjligheter till jobb samt deras möjlighet att få nya sociala kontakter med personer utanför området då många tar avstånd från dem enbart p g a adressen att de bor på (Wacquant 2008:48, 168).
De ekonomiska konsekvenser som arbetslösheten skapar bidrar i sin tur till att försvaga människans identitet och därmed möjlighet att bli accepterade i samhället (Wacquant 2008:30, 48, 168).
Ytterligare en aspekt är att den låg grad av materialistiska, kulturella och sociala behov som uppfylls i problemområdena skapar en känsla av utanförskap (Wacquant 2008:202).

Lärdom: Att sätta en stämpel på ett område, att stigmatisera området och de som bor där, både politiskt, administrativt och i media kan vara skadligt för området. Det är viktigt att både motverka stigmatisering från början, men även att tvätta bort den stigmatisering som ett område har. Det är också viktigt att se till att de som bor i områdena har tillgång till jobb/pengar för att kunna leva upp till de förväntningar övriga samhället har för att man ska känna sig inkluderad.

Övrigt
Wacquant pekar också på att det är viktigt att ta tag i problemen i områdena och lösa dessa då det annars blir en ond cirkel där problemen blir allt större med tiden, vilket även innebär att de blir allt svårare att hantera (Wacquant 2008:233).

Lärdom: Ta tag i problem innan det är för sent!


Referenslista
Wacquant, Loïc (2008) Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Polity press: Camebridge 
Köp boken: Adlibris | Bokia | Bokus

Onyanserad kurslitteratur

Det blir alltid roligare att skriva akademiska "bokrecensioner" om man varierar sitt språk. Den här gången lägger jag in mitt andra favoritord "fan".

-----

MEN, precis så vill jag inleda den här bedömningen, med ett stort ”men”, och gärna med ett ”va fan” också. ”The increases in regional inequality are intimately related to breakdown of social democratic settlement” (Massey 2007:160). Ytterligare en studiebok där författaren talar om att socialdemokrati och välfärdssamhället är lösningen på den urbana segregationen. Som jag sagt i tidigare bedömningar så tänker jag inte ta ställning till om författaren har rätt eller fel, men jag efterlyser att en något mer nyanserad bild presenteras i studielitteraturen...

onsdag 19 december 2012

Macklemore feat Wanz - Thrift Shop

"This is fucking awesome"!

Babian - Ung man

"En ung man sjöng sig hes under min balkong, och jag njöt utav hans sång..."

måndag 17 december 2012

fredag 14 december 2012

torsdag 13 december 2012

Viktigt att vara snygg

Givetvis är det viktigt att jobba med sitt utseende, att se bra ut, att vara snygg. Det är det enda sättet att dölja sina dåliga personlighetsdrag.

onsdag 12 december 2012

söndag 9 december 2012

Ny artikel om turism

Får väl gå till Åstorps kommun och sälja in Lilon AB som konsult i destinations- och turismutveckling.

Ny artikel på Stadsplanering.se:
Turism i Åstorp - Nya grepp från Åstorps kommun

lördag 8 december 2012

Simple perfection

Simple perfection. #bear #sausage #periviken #wisbyklosteröl

#musik #music #garageband #recording

Egentligen skulle jag studera idag, men jag köpte precis ett par nya fungerande hörlurar, så nu kommer jag istället att sitt och spela in och lyssna på mig själv hela dagen. #musik #music #garageband #recording

fredag 7 december 2012

torsdag 6 december 2012

Liggande engelska

Satt och läste den här boken utan att förstå mycket av engelska, men så fort jag lade mig ner började jag förstå.
En del engelska måste man läsa liggandes helt enkelt!
Urban Outcasts av Loïc Wacquant

Pendling/Förseningar kan skada hälsan

"De negativa effekterna med pendling är att man kan få sömnsvårigheter, man blir stressad och får ett minskat välmående." Ytterligare doktorsuppsats där doktoranden verkar ha en bestämd åsikt redan i början av forskningsprojektet. Men jag ska inte döma ut avhandlingen på förhand, men jag hoppas verkligen att han gör lite tvärkulturella studier (kanske i Costa Rica) då det snabbt skulle visa att eventuella resultat som pekar på att pendling och förseningar verkligen kan skada vår hälsa inte har med själva pendlingen är göra.
Läs artikeln på HD.se:
Förseningar kan skada hälsan

onsdag 5 december 2012

För att när Carl August Ehrensvärd är kär i Kickan är han kär på riktigt

För att när Carl August Ehrensvärd är kär i Kickan är han kär på riktigt. "Liksom när jag är hemma går jag altid till Kickan och pussar - så gjör jag nu, jag går altid och skrifver en rad emellan åt, och har rättnu ingenting att berätta men jag ska endå skrifva och om intet annat endast Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka". (Ur Carl August Ehrensvärd - Brev till Kickan) #Kickan #Kärlek #Love #Ehrensvärd #arkitektur #architecture

måndag 3 december 2012

söndag 2 december 2012

I stole this picture and ran away. #foot #feet

I stole this picture and ran away. #foot #feet

Lilla Namo - Höj Volymen

Gilla coola brudar som rappar och studerar stadsplanering! "Höjer volymen så högt att det blir äckligt."

lördag 1 december 2012

Vampire Weekend - Horchata

Välkomnar december traditionsenligt med en Horchata.

fredag 30 november 2012

onsdag 28 november 2012

♥ Morgonpasset i P3

Det är underbart att vakna tillsammans med någon man älskar. Att höra deras röst, att känna deras närvaro. ♥ Morgonpasset i P3.

tisdag 27 november 2012

Slutprojekt i Byggnadskonsten i Europa

Cirka 12 veckor av den här terminens högskolestudier är avklarade och jag har inte lär mig ett dyft på min ordinarie utbildning på Malmö högskola. Det hade verkligen känts som om jag kastat den här tiden i sjön om jag inte drivit företaget och läst 15 högskolepoäng i arkitekturhistoria i Lund vid sidan om.
Nu lider dock kursen i Lund, "Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik", mot sitt slut. En kurs som gett mig långt mycket mer gällande både arkitekturkunskap och stadsbyggnad än någon av "stadsbyggnadskurserna" i Malmö. Äntligen har jag utvecklat mitt sätt att se på byggnader och börjat att utveckla en känsla för olika arkitektoniska tidsepoker.
Nu ser jag fram emot att kunna ta det lite lugnare, men jag kommer att sakna kursen i Lund och min kunnige professor Mats.
Här är slutprojektet, en arkitekturanalys av rådhuset i Helsingborg, vilket innehåller en minimal del av allt jag bär med mig från kursen:
Arkitekturanalys av Rådhuset i Helsingborg

måndag 26 november 2012

Killerblick

För första gången i mitt liv vågade jag ge mig själv en killerblick i spegeln. Jag dog nästan...

Mott the Hoople - All The Young Dudes

"But we can love, oh yes we can love"


söndag 25 november 2012

Speglar på gymmet

Axelputs. Därför är speglar och fotografi viktigt vid träning, det är så man kartlägger och lär känna både sin kropps rörelsemönster och estetiska utveckling. Du ser helt enkelt om du tränar rätt eller inte (rörelsenbedömning) och du ser om du får en jämn utveckling av muskler (estetisk bedömning). Felaktig rörelse och ojämn utveckling av muskulatur kan i det långa loppet leda till skador. Sammanfattat: Kolla in dig själv i spegeln ofta medan du tränar och studera din kropp på fotografier när du kommit hem.

Många som studerar gymkultur brukar ha fått den felaktiga uppfattningen om att gymmet är en väldigt utseendefixerad plats vilket de säger att storleken på speglarna bekräftar. Ofta är det personer som inte har satt sig in i gymkultur tillräckligt eller aldrig själv tränat särskilt mycket. För mig känns det som om det är självklart att det är så att man använder speglarna för att kunna träna rätt, men verkligheten ser inte ut så. Allt för många gånger träffar jag personer och läser uppsatser som visar på oförtåelse och okunskap. Därför kan man inte tala om det för mycket. :)
Gymmet är för en annan del också, sociologiskt, väldigt spännande då den bryter ner många homofobiska "regler". På gymmet kan t o m många av de mest homofoba personerna tänka sig att titta på och ta på andra män.

lördag 24 november 2012

Gloria

I don't know if you see it, but this guy has a gloria on a non masquerade.


Bodybuilding as art

Anledningen till att bodybuilding är den största och sannaste formen av kroppskonsten är att du är tvungen att lägga så mycket tid och engagemang på att forma och lära känna din egen kropp. Du är konstnären, du är skulptören.

In bodybuilding, you spend a lot of time getting to know and form your own body, you are the artist, you are the sculptor. That is why bodybuilding is the truest and purest form of body art.

fredag 23 november 2012

Samsung NX1000

Testing uploading from my new Samsung NX hybrid camera with integrated wi-fi and Facebook.

På bilden ser man min nya Samsung Galaxy Tab 2 7.0 som ingick i köpet. Tydligen ska man kunna styra kameran med den. Ska bli spännande. En kompakt systemkamera till resor!! Resepackningen krymper och blir lättare. :)

torsdag 22 november 2012

Fuck Ben & Jerry.

Fuck Ben & Jerry. This is the man who stole my hungry heart. #hunger #love #benandjerrys #benandjerry #lindahls #lindahlsmejeri

Konsten att göra en framsida

Det tog 4 timmar att göra framsidan, alltså 7 ord och 1 bild. Tur att jag har 3 dagar på mig att fylla på med innehåll.

In this place, there was no such thing as up or down. #architecture #helsingborg #goticrevivaltisdag 20 november 2012

Coffee or nothing

Coffee or nothing

Jehovas Vittnen

Nu är Jehovas Vittnen ute och promenerar i området. Hoppas den söta tjejen som var här i maj kommer förbi igen!
Grämer mig över att jag inte släppte in den otroligt söta Jehovas Vittne-tjejen på en pratstund och kaffe i solen. Av ren vana tackade jag nej. (Ser du detta är du välkommen tillbaka, men killen kan du skicka hem!)
av Ulf Liljankoski 2012-05-20

Small guy, heavy weights.

Small guy, heavy weights.

måndag 19 november 2012

Hästpojken - Samma Himlar

Jag har sagt det innan, och jag säger det igen, Martin Elisson i Hästpojken (och tidigare Bad Cash Quartet) har en av mina favoritröster. Han förmedlar alltid ett äkta och uppriktigt lidande, inget sådant där teatraliskt gnällande som Håkan Hellström kör med (för att Hellströms fansen nu inte ska bli arga så vill jag tillägga att jag på intet sätt tycker att Håkan är en dålig artist eller text-/låtskrivare, men personligen tröttnar jag snabbt på att höra hans röst).


...och har man missat det förra albumet måste man ju lyssna på denna. Fortfarande magisk. Hästpojken - Gitarrer & bas, trummor & hat.


...och något äldre från Bad Cash Quartet. Aj, vad ont det gör. Bad Cash Quartet - Valentine.:

Goat - Run to Your Mama

Spännande nytt (?) svenskt band. Lekfull musik som blandar olika stilar.Och här är hela albumet på Spotify: Goat - World Music

Kärlek till kroppen

Kärleken till kroppen är större än kärleken till mikroekonomi. — på Skånes Craftwerk

Green Day - Stray Heart

Vad fan sjunger de om? Kärlek? Jag som kände lite hopp när jag trodde att de använde ordet "whore", men det var visst "alone" de sa. Green Day lever på gamla meriter.

Titta på radio

Att det ska vara så svårt att plugga när Morgonpasset i P3 bubblar i högtalarna. Då vill jag ju bara sitta och titta på radion.

lördag 17 november 2012

The Reverend Peyton's Big Damn Band - Devils Look Like Angels

"angels looks like hell".
Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är med låten, men jag tror att det är den något, men inte alltför, bisarra musikvideon som fångat mitt intresse. En sak vet jag i alla fall, jag kan inte sluta att prata om den. "Har ni inte sett den där den lilla flickan sjunger, eller inte sjunger, det är en gubbe som sjunger?", säger jag och sedan försöker jag hitta den på YouTube. Så här kommer den, nu ska jag visa den för världen, Devils Look Like Angels med The Reverend Peyton's Big Damn Band.

Skönhetsideal väger tungt, inte hälsoideal

En av de starkaste anledningarna till att jag undviker att äta choklad är att jag alltid får chokladfläckar på mina kläder. Skönhetsideal väger tungt här, inte hälsoideal.

fredag 16 november 2012

torsdag 15 november 2012

The Black Eyed Peas - Where Is The Love?

Oj, tänkt så många gånger jag hört den här låten men ändå aldrig sett musikvideon. Kanske inte så konstigt, låten släpptes innan YouTube fanns, och eftersom jag haft låten på CD-skiva har jag aldrig behövt youtuba för att höra den. 2004 var året då jag hängde med Anna eller Sara eller vad hon nu hette (som jag aldrig fick hånglat med, men så nära jag var), tjejen med öga för detaljer och snabbt avslöjade mina Emporio Armani-glasögonbågar när vi låg i hennes säng, tjejen med det ömtåligaste och samtidigt starkaste hjärta jag någonsin mött. Det är Where is the Love för mig.

#movember #mustache #moustache

I'm pretty sure some mustaches requires you to wear a dress shirt. #movember #mustache #moustache

#money

Wasting time making money at Lilon.se.

P3 och Morgonpasset i P3

Mitt 6 år långa förhållande har knakat i fogarna de senaste 2 månaderna. Idag ska jag ägna all min tid och ta tillbaka det vi missat på grund av att jag jobbat för mycket. ♥ P3 och Morgonpasset i P3.

onsdag 14 november 2012

movember

Testing the pencil moustach touch. #movember

Bildlösa sidor

Sådana här bildlösa sidor med dubbelkolumner skrämmer mig alltid. Jag får alltid en känsla av att jag vill vänta med att läsa dem "tills imorgon".

Kenny Loggins - Footloose

Så här ser glada fötter ut.

tisdag 13 november 2012

Samhällsvetare suger på matematik

Givetvis suger samhällsvetare på matematik om deras läroböcker alltid varit så här inkonsekventa och opedagogiska (förlåt alla samhällsvetare).

måndag 12 november 2012

Sova med lampan tänd

Den som inte kan somna med lampan tänd är inte tillräckligt trött...

lördag 10 november 2012

Städa - omplacering av ting

Inser att mycket städning enbart handlar om omplacering av ting. Varför kan de helt enkelt inte bara ligga kvar där de ligger?

NOFX - Quart in Session

"Common sense, my parents said I never had any But now look whose got the dough".
1997 förklarade NOFX för mig att kreativa personer många gånger kan missuppfattas av sin omgivning.
Så har du många goda idéer och förslag som andra har svårt att förstå beror det antagligen på att du är kreativ. Fortsätt jobba med det du tror på, lita på din kreativitet, och en dag är det du som sitter på "stålarna".

fredag 9 november 2012

Pantheon

Latin simply wasn't my language.

torsdag 8 november 2012

A Tribe Called Quest - I Left My Wallet In El Segundo

" I left my wallet in El Segundo
I gotta get, I got-got ta get it"

There was only structure

I woke up. I recognized this place. Waiting for something in one of these empty spaces again. There was only structure.

I left my friends in El Segundo

There's no people in the picture 'cause I left my friends in El Segundo, along with my wallet. I gotta get, I got-got ta get it.

Dissig

Dissig man känner sig när man är inne och kollar på någons Facebookprofil och plötsligt ser något mer spännande i nyhetsflödet på höger sida och klickar sig vidare.

My mouth looks bigger

I do believe my mouth looks bigger when I grow a beard.

Teknikberusade

"Teknikberusade". Ibland träffar man på ord som man älskar direkt. Träffsäkra och poetiska ord som lyfter en hel sida i en bok. "Teknikberusade" fick mig att stanna till, mitt leende blev större, kaffet smakade godare och jag kände mig tvungen att dela med mig av ordet - berusad av ett ord.
(Utdrag ur Farväl till Funktionalismen! av Hans Asplund)

onsdag 7 november 2012

tisdag 6 november 2012

Döden

"För att människor du älskar kommer att dö." Kort sagt om de orden: Hösten 2003 dog min pappa plötsligt. Kvar stod ruiner av ofärdiga projekt. Sedan dess driver delvis en rädsla för att snart själv dö, eller att någon närstående, mig framåt. Älska, ge kärlek, fånga dagen, håll inte tillbaka på dig själv. Du kommer aldrig att bli klar. Det viktiga är inte att man uppfyller sina drömmar och når sina mål. Det viktiga är att man vågar göra så gott det går för att nå drömmarna och målen. Tillåt dig själv att drömma, tillåt dig själv att göra det du älskar!
Människor du älskar kommer att dö.

söndag 4 november 2012

My first photograph ever sent live from the sky

My first photograph ever sent live from the sky. A completely dark world down there and a lousy iPhone 3GS camera shows nothing.

Traveling poet leaving Rome

Traveling poet leaving Rome. One small poem for every place - the mission is love.

lördag 3 november 2012

Den gulligaste, äldsta och långsammaste tanten

När den gulligaste, äldsta och långsammaste tanten hinner fram och tar det sista lediga bordet på McDonalds, då är hon inte så gullig längre...

Ponte Sant'Angelo

Ponte Sant'Angelo - En bro som luktar svett. – på Ponte Sant'Angelo.

fredag 2 november 2012

Castel Sant'Angelo

Inser att det är dags för lite perspektivstudier när jag kommer hem. Det var väl sådant man skulle lära sig i mellanstadiet... – på Castel Sant'Angelo.

onsdag 31 oktober 2012

föna skor

Försöker bli full. För det är nog det enda sättet att gör "föna skor" roligt på, i Rom.

tisdag 30 oktober 2012

Climbing towards the top

I climbed towards the top. The future looked bright.

Gratis Wi-Fi Rom

På en toalett med gratis Wi-Fi (äntligen!)

måndag 29 oktober 2012

Copenhagen Airport (CPH)

Givetvis måste man alltid vara här i god tid. Det tar alltid minst en halvtimme innan jag lyckas få igång gratis Wi-Fi...

Perfekt resepackning

Ännu en perfekt resepackning. 1 vecka utomlands, enbart handbagage, 9,4 kg. Utseende, hygien, jobb och skola ryms inom 49,5x27x24 cm.
 Se min packlista.

fredag 26 oktober 2012

Die Mauer -Test

Vet inte varför jag inte haft Die Mauer på min privata repertoar tidigare. Imorgon ska jag djupdyka i den. Början räcker för idag, nu vill resten av byggnaden sova.
Min rikssvenska är inte heller på topp.

Waiting for the Great Leap Forwards - Test

Jag har skadat mitt finger och hittar inte mitt plektrum. Hörlurarna är från tidigt 2000-tal. De var djävligt inne då. Jag har inte mage att köpa nya moderiktiga så länge de håller, de har hög kvalité både när det gäller hållbarhet och ljudkvalité.
Min autralienska är inte heller på topp.

torsdag 25 oktober 2012

Veronica Maggio

När Facebook föreslår att jag kanske känner Veronica Maggio, blir jag så sugen på att klicka på "Lägg till vän".

onsdag 24 oktober 2012

Urbant Lokalt

Måste rekommendera min favoritbloggare som snackar köpcentrum, Anders Almér:
Urbant Lokalt

Att lära sig saker

I learn from everything. Everyday is a new lesson.

måndag 22 oktober 2012

Snygg tjejen på andra sidan gatan

Varför går jag över till andra sidan gatan när jag vet att den snygga tjejen går på den motsatta sidan varje morgon vid den här tiden?

söndag 21 oktober 2012

Hur man gestikulerar med armar och händer i TV

Ägnat 1½ timme åt att studera hur olika TV-programledare gestikulerar med armar och händer när de pratar. Tror att mina skulle göra sig bra i TV.

Terry Pratchett: Shaking Hands With Death

Rekommendation för en kvalitetssöndag:
"I can listen like vacuum cleaner".

lördag 20 oktober 2012

Leonard Cohen - Chelsea Hotel #2

Det är även hans historier man gillar. Ibland vill man inte inte ens att en favoritlåt ska börja, eller man önskar åtminstone att den dröjer lite till.

Mannen utan egenskaper

Tror att detta är mitt mest skrämmande bokköp någonsin efter Kafkas böcker. Mannen utan egenskaper, 700+ sidor troligen fyllda med ångest och depression. Till på köpet så dog författaren innan han hann avsluta sitt livsverk. Enda anledningen till att jag tänker läsa den är de magiska meningarna som jag läst i ett utdrag ur boken.

 Köp boken hos Adlibris | Bokus | Bokia

My Little Pony

My Little Pony-eftermiddag framför datorn. Jag som trodde att jag skulle jobba med SketchUp.

Ögonblick

Det finns många ögonblick i ett ögonblick. Etta av tre lät jag passera. det var ett för mycket...
All was good... :)

fredag 19 oktober 2012

Mando Diao - Dance With Somebody

Man kan dansa på många sätt... Ikväll dansar orden och kärleken i Helsingborg. Kanske får man ligga.

West Side Story - I Feel Pretty

Dags att testa mina nya Chuck Norris Action Jeans. Som gjorda för lite dans och lazy round kicks (sådana där rundsparkar som man vinglar sig igenom och som på sin höjd, om man har tur, når upp till knäna). Se upp Lund och Malmö!

onsdag 17 oktober 2012

SJÄLVVÄRDERING ANALYS HT 2012 - Ulf Liljankoski

OBS: Detta är en inlämning jag var tvungen att göra i skolan. Jag skrev helt enkelt som jag tänkte, med några få redigeringar då all jag tänkte inte hörde hemma i en självvärdering. Någons rättstavning har inte heller ägnat mig åt. Jag skickade in det som det blev. Se det som en dikt.

BY158B Byggd miljö: Den attraktiva staden
SJÄLVVÄRDERING ANALYS HT 2012

NAMN
Ulf Liljankoski

VECKA 36
Vecka 36 bestod mestadels av att att lära känna nya personer samt diskutera vilket betyg vi skulle satsa på – Jag sa G räcker, de andra sa VG. Jag gick med på VG. Jag brukar få VG med jag tänker aldrig på betyg – det jag lär mig är viktigare. Ibland är det jag finner intressant inte alltid relevant för betygssättningen. Mitt mål ligger ibland utanför kursens mål.
Sedan pratade vi om torget – jag berättade det jag visste om torget efter att ha studerat i Lund för himla många år sedan, eller jag några år sedan åtminstone.


VECKA 37
Vecka 37, då började vi jobba med vårt underlag. Jag frågade varje dag ”vad är en situationskarta?”, ”vad är en situationskarta?” Varje dag samma fråga, jag var hade inte kunskap nog sedan innan för att veta, men jag visade nyfikenhet och nu vet jag vad de flesta av de där kartorna mm är. Det blev en lngsam start för att komma in i programmen, men det löste jag till slut galant må jag säga.
Besökte torget med gruppen men också själv. Passade på att undersöka torget när jag ändå studerade en kurs i Lund. Tog bussen från torget och inblick i rörelsemönster.


VECKA 38
Vecka 38 jobbade vi med kartmaterialet, i panik. Jag envisades med att vi skulle ha mindre detaljer, men gick med på att ha med mer detaljer.
Jag frågade massvis om programmen vi använda, fick massvis med bra hjälp från mina fina kamrater. Dock måste ju nämnas att jag även löste en hel del problem med skalning och visade både min egen och andra grupper hur detta skulle göras. Lite kunskap och logiskt tänkande bidrog jag med. Rita streck, rita streck, så såg mina dagar ut. Duktig på att rita streck, fastän autocad inte alltid lydde mig Klicka likadant men få olika resultat tydde på en viss okunskap och ovana i att använda redskapen.
Jag ritar för glatta livet, om man nu kan kalla dra streck för rita. Effektiva var vi. Jag var effektiv trots mina begränsade kunskaper i programmen. Med hjälp av logik och Google lyckades jag lösa en hel del problem med tjocklek på streck och färger.
Började skriva på den del jag tilldelades om Territorialitet, eller territorieblabla som jag envisades med att kalla det då jag varken kunde uttala eller stava till det..


VECKA 39
Vecka 39, fortfarande panik på skeppet, eller Ubåten, och på Kranen. Jag fortsatte att gnälla om att vi lade allt för mycket tid på detaljer, istället för att fokusera på enkelhet och tydlighet. Men jag var alltid vänlig i mitt gnällande och vänner var vi hela tiden (tror jag i alla fall – om ingen annan i gruppen säger något annat).
Vi skrev vi skrev vi skrev, äntligen ett program jag kunde behärska – open office! Sen lärde jag mig lite indesign när det var dags att skapa det färdiga dokumentet. Lyssnade på de kunniga och lärde mig baskunskaper – skapa rutor, skriva text, placera bilder, få för lång text att fortsätta i ny ruta.
Massa ny kunskap har jag tagit till mig som kanske inte ses i skrift, men har med mig sen, mer autocad, mer indesign. Något jag inte lärt mig ännu är allt det där med tissue och när var hur som är vilken (å andra sidan verkar ingen riktigt veta det), så den bristen har jag kvar, eller så har jag utvecklat en ny brist. Tänkte aldrig i tissue innan, och känner inget behov av det. Känner bara mig okunnig.

tisdag 16 oktober 2012

Tom Gabel - Harsh Realms

En dag ska jag ha lärt mig denna. Tack Anna för tipset om Tom Gabel (Laura Jane Grace). Anna och P3 ligger nog på delad topplats av min favoritmusikleverantörer.

Jobba på att lysa varje dag...

Jobba på att lysa varje dag...

söndag 14 oktober 2012

Red Bull

Dags att köpa en burk Red Bull?

Quincunx

Efter att ha läst ordet "quincunx" fem gånger fick jag helt enkelt ge mig och slå upp det.
Quincunx

Malcolm Brandin - Bredängsstil

Det blir ju lite sorgligt när han säger "klappa, allihopa klappa" och ingen klappar, inte ens ett ljud som påminner om en klapp dyker upp i inspelningen. Men live fungerade det och jag tvivlar inte på honom.

lördag 13 oktober 2012

Paul is dead

Det är sådana här konspirationsteorier som jag inte tror på. Sen läser jag om det, fördjupar mig. Går igenom alla ledtrådar, och sen drömmer jag mardrömmar. Sen frågar jag mig själv varför jag lästa om det när jag vet att jag blir rädd och min fantasi skenar iväg, och sen skrattar jag åt det hela om några dagar. Bättre än vilken skräckfilm som helst!
Paul is dead


Kokar vatten

Kokar vatten. För att bubblor är väl alltid kul.

fredag 12 oktober 2012

People do not judge you

Usually, people do not judge you when they look at you. They look at you because they are curious and they admire you.

torsdag 11 oktober 2012

Mina magiska pennor

Det här är mina magiska pennor som gett färg åt oräkneliga vita och grå papper.

Osammanhängande punktform

...och helt plötsligt blev jag trött på skoluppgiften och började skriva i osammanhängande punktform och tänkte att det här går hem. Kaffepaus betyder det!

onsdag 10 oktober 2012

Vissa låtar förtjänar mer volym

Ibland blir jag ledsen när jag inte kan skruva upp volymen högre. Vissa låtar förtjänar helt enkelt mer!

Jorden är platt och andra Intressaker & nytt ord i svenskan

Efter att ha läst Vitruvius tio böcker om arkitektur har jag insett att jorden nog trots allt är platt och att himlavalvet kretsar runt oss. Han var väldigt övertygande.

Sen lärde jag mig givetvis andra intressaker:
Stadsbyggnad under antiken enligt Vitruvius

Jag uppfann tydligen även ett nytt ord: "Intressaker". Skulle skriva intressanta saker, men intressaker blev ett vackert ord, det ska jag införa i svenskan.