torsdag 18 april 2019

Rita streck & färglägga

Under veckan har jag undervisat grunderna i AutoCAD och ”hur man ritar en detaljplan”.

Oavsett om man är student, nyutexaminerad eller yrkesverksam sedan flera år tillbaka, kommer man med jämna mellanrum behöva lära sig nya programvaror, bli en ”nybörjare” (t ex för att man byter arbetsgivare med annan typ av programvara än tidigare arbetsplats, eller för att befintlig arbetsgivare byter programvara).

När det kommer till GIS- och CAD, och andra programvaror avsedda för att producera detaljplaner är mitt första steg i läroprocessen, både när det gäller mig själv och när jag utbildar, att ”rita streck och färglägga”. Lite likt ett barn som tar sig an sin första målarbok.

Bara att rita en färgglad fyrkant är avancerat nog för en nybörjare, och kräver att man lär sig flera basfunktioner i programvaran. Först när man landat i den färgglada fyrkant ska man börja blanda in massa andra streck att förhålla sig till (t ex grundkarta med mera) och lära sig många andra avancerade och nyttiga funktioner.


onsdag 3 april 2019

Teckomatorp, arkitektur

Besökte Teckomatorp, Skåne, idag med studenter från åk 2 på civilingenjörsprogrammet för lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola.

I kursen ”Fastighetsteknik och fysisk planering” ingår ett moment där de, ska ta fram planhandlingar för en fördjupad översiktsplan och sedan en detaljplan. Här får de öva på att studera den fysiska miljöns kvalitéer och förutsättningar vid ett platsbesök.

Teckomatorp är vackert men nedgånget. Och BT Kemi-skandalen som lett till omfattande markföroreningar har tagit stora ytor i anspråk. Gatorna tycks vara allmän plats för skrotbilar. En vacker och nedgången tätort men med potential! Lyssna på pod om BT Kemi-skandalen: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/83906?programid=2519