måndag 31 december 2012

Gott Nytt År 2013!

Gott nytt år! Må ditt 2013 vara fyllt av passionerad erotik, vänskap och kärlek!

söndag 30 december 2012

Chords - The Dude

Hur kan jag ha missat det här... Vartannat år kommer lite skön svensk rap på engelska.

Nicole Sabouné - Unseen Footage From A Forthcoming Funeral

Is this goth dance music?

Kökskniven #shaving #knife

Känner att jag hanterar det där med rakkniven bra. Idag gav jag mig på kökskniven. Nästa steg mot manlighet är Rambokniven... #shaving #knife
 

fredag 28 december 2012

Mossa, graffiti, miljövänligt, nytt svenskt ord

Mossa, graffiti, miljövänligt, nytt svenskt ord: Mossgraffiti. Blanda mossa, yoghurt, öl och socker. Måla, måla, måla...:
Mossgraffiti – Måla graffiti med mossa

tisdag 25 december 2012

Första rakningen med rakkniv

Första rakningen med rakkniv. 30 graders vinkel... Önska mig lycka till!!! #shaving


Jag mår bra, typ. #shaving

måndag 24 december 2012

Christmas summer party photo session

Christmas summer party photo session

Champinjonstuvning

Ingen jul utan champinjonstuvning. Ingen champinjonstuvning utan Ulf.

Julafton

Samlad familj, vänner, värme och kärlek i julklapp. Finns utlagt på Tradera nu om någon är intresserad. God Jul! ;)

fredag 21 december 2012

Nya kläder

Köpte nya kläder idag, nu putsar jag på en ny personlighet. Testar att blanda Petter Stordalen med Macklemore.

torsdag 20 december 2012

Bedöming av Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality

Betyg
Boken Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality av Loïc Wacquant (2008) får en 3:a på femgradig skala där ”1 står för helt irrelevant och 5 för helt relevant”. Boken är alltså relevant för kursen Urban integration.

Motivering
Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality kretsar kring urban integration. Bokens starka sida och den stora behållningen är de tvärkulturella studierna som Wacquant utfört i USA problemområdena , ghetton, samt Frankrikes problemområdena, banlieues. Anledningen till att problemområdena får behålla sin olika namn är att Wacquant i sin bok pekar på skillnaderna mellan problemområden i USA och problemområden i Frankrike, och att dessa i inte ska sammanblandas.
Det som drar ner bokens betyg är den något onyanserade diskussionen kring att välfärdssamhället bör vara lösningen för att rädda problemområdena från misär (Wacquant 2008:268-270, 276). Här tar Wacquant en politisk ställning, och jag säger inte att han har fel eller rätt, men bilden hade kunnat nyanserats bättre och även presenterat de politiska tankar som styrt USA och den politik man använt för att diskutera och framhäva synen på individens frihet och möjlighet att ska sina egna möjligheter, samt den fria marknadens ansvar och möjligheter. En del skulle säga att anledningen till att ghettona är just ghetton, är att människorna inte fått tillräckligt med frihet, att staten varit alltför inblandad i deras liv och på så sätt har en misslyckad makthavare skapat områdena, och att ännu fler friheter till dessa områden skulle kunna rädda dem. Wacquant väljer istället att tala om att staten måste bland i sig mer och t o m betala ut lön till medborgarna (Wacquant 2008:279).

Kärnan
Kärnan i Wacquants resonemang kring olikheterna leder till förståelsen att man inte kan utgå från att problem och lösningar i ett område direkt kan överföras till andra länder med problemområden med liknande karaktärsdrag. Han pekar på att de strukturella problemen som skapar och upprätthåller ghetton i USA inte är desamma som skapar och upprätthåller banlieues i Frankrike (Wacquant 2008:6,150,165,248).
Ett huvuddrag som gör att skillnaderna är stora mellan de olika typerna av problemområden, i detta fall ghetton och banlieues, men även problemområden i andra länder, är framför allt de olika sociala och politiska strukturerna i de olika länderna (Wacquant 2008:248). Bl a är det det utbredda välfärdssamhället i Europa som gör att problemen i Europa inte kan mäta sig med problemen i USA.

Lärdom: Det man bör lära sig av detta och koppla till urban integration är att man inte bara kan ta lösningar som andra använt sig av och försöka lösa problemen på samma sätt. För att lösa ett problem är det av stor vikt att man analyserar och förstår det lokala problemet innan man gör några insatser.

Politik
Ett annat problem som Wacquant belyser är hur problemområden ofta skapas och upprätthålls av antingen medveten politik, t ex ghetton i USA (Wacquant 2008:69, 78-80), eller omedveten politik, t ex Frankrike och flera europeiska länder.
Problemen i området förstärks ytterligare då staten drar ner på ekonomiska insatser. Det blir negativa konsekvenser när man p g a av de problem som finns i området drar ner på t ex kollektivtrafik, vilket leder till de boende i området har svårt att ta sig därifrån och jobba eller studera på annat håll. Detta leder i sin tur att man isolerar de boende från övriga samhället och minskar deras möjligheter att skapa nya sociala kontakter (Wacquant 2008:73, 114, 117).

Lärdom: Något man kan reflektera över här är att om politik lyckats med att skapa dessa problemområden bör man kunna använda sig av politik som instrument för att rädda områdena. Samt är det viktigt att se till att de boende i områdena får samma möjligheter som de som bor på andra ställen.

Stigmatisering & Identitet
En viktig aspekt är även den rumsliga stigmatiseringen av områdena. Områdena får via medier och politiskt administrativa kategoriseringar en stämpel som problemområde. Detta sprider sig bland allmänheten och till slut anses samtliga som bor i området vara problemmänniskor eller t ex kriminella. Detta påverkar i sin tur personernas möjligheter till jobb samt deras möjlighet att få nya sociala kontakter med personer utanför området då många tar avstånd från dem enbart p g a adressen att de bor på (Wacquant 2008:48, 168).
De ekonomiska konsekvenser som arbetslösheten skapar bidrar i sin tur till att försvaga människans identitet och därmed möjlighet att bli accepterade i samhället (Wacquant 2008:30, 48, 168).
Ytterligare en aspekt är att den låg grad av materialistiska, kulturella och sociala behov som uppfylls i problemområdena skapar en känsla av utanförskap (Wacquant 2008:202).

Lärdom: Att sätta en stämpel på ett område, att stigmatisera området och de som bor där, både politiskt, administrativt och i media kan vara skadligt för området. Det är viktigt att både motverka stigmatisering från början, men även att tvätta bort den stigmatisering som ett område har. Det är också viktigt att se till att de som bor i områdena har tillgång till jobb/pengar för att kunna leva upp till de förväntningar övriga samhället har för att man ska känna sig inkluderad.

Övrigt
Wacquant pekar också på att det är viktigt att ta tag i problemen i områdena och lösa dessa då det annars blir en ond cirkel där problemen blir allt större med tiden, vilket även innebär att de blir allt svårare att hantera (Wacquant 2008:233).

Lärdom: Ta tag i problem innan det är för sent!


Referenslista
Wacquant, Loïc (2008) Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Polity press: Camebridge 
Köp boken: Adlibris | Bokia | Bokus

Onyanserad kurslitteratur

Det blir alltid roligare att skriva akademiska "bokrecensioner" om man varierar sitt språk. Den här gången lägger jag in mitt andra favoritord "fan".

-----

MEN, precis så vill jag inleda den här bedömningen, med ett stort ”men”, och gärna med ett ”va fan” också. ”The increases in regional inequality are intimately related to breakdown of social democratic settlement” (Massey 2007:160). Ytterligare en studiebok där författaren talar om att socialdemokrati och välfärdssamhället är lösningen på den urbana segregationen. Som jag sagt i tidigare bedömningar så tänker jag inte ta ställning till om författaren har rätt eller fel, men jag efterlyser att en något mer nyanserad bild presenteras i studielitteraturen...

onsdag 19 december 2012

Macklemore feat Wanz - Thrift Shop

"This is fucking awesome"!

Babian - Ung man

"En ung man sjöng sig hes under min balkong, och jag njöt utav hans sång..."

måndag 17 december 2012

fredag 14 december 2012

torsdag 13 december 2012

Viktigt att vara snygg

Givetvis är det viktigt att jobba med sitt utseende, att se bra ut, att vara snygg. Det är det enda sättet att dölja sina dåliga personlighetsdrag.

onsdag 12 december 2012

söndag 9 december 2012

Ny artikel om turism

Får väl gå till Åstorps kommun och sälja in Lilon AB som konsult i destinations- och turismutveckling.

Ny artikel på Stadsplanering.se:
Turism i Åstorp - Nya grepp från Åstorps kommun

lördag 8 december 2012

Simple perfection

Simple perfection. #bear #sausage #periviken #wisbyklosteröl

#musik #music #garageband #recording

Egentligen skulle jag studera idag, men jag köpte precis ett par nya fungerande hörlurar, så nu kommer jag istället att sitt och spela in och lyssna på mig själv hela dagen. #musik #music #garageband #recording

fredag 7 december 2012

torsdag 6 december 2012

Liggande engelska

Satt och läste den här boken utan att förstå mycket av engelska, men så fort jag lade mig ner började jag förstå.
En del engelska måste man läsa liggandes helt enkelt!
Urban Outcasts av Loïc Wacquant

Pendling/Förseningar kan skada hälsan

"De negativa effekterna med pendling är att man kan få sömnsvårigheter, man blir stressad och får ett minskat välmående." Ytterligare doktorsuppsats där doktoranden verkar ha en bestämd åsikt redan i början av forskningsprojektet. Men jag ska inte döma ut avhandlingen på förhand, men jag hoppas verkligen att han gör lite tvärkulturella studier (kanske i Costa Rica) då det snabbt skulle visa att eventuella resultat som pekar på att pendling och förseningar verkligen kan skada vår hälsa inte har med själva pendlingen är göra.
Läs artikeln på HD.se:
Förseningar kan skada hälsan

onsdag 5 december 2012

För att när Carl August Ehrensvärd är kär i Kickan är han kär på riktigt

För att när Carl August Ehrensvärd är kär i Kickan är han kär på riktigt. "Liksom när jag är hemma går jag altid till Kickan och pussar - så gjör jag nu, jag går altid och skrifver en rad emellan åt, och har rättnu ingenting att berätta men jag ska endå skrifva och om intet annat endast Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka Kicka". (Ur Carl August Ehrensvärd - Brev till Kickan) #Kickan #Kärlek #Love #Ehrensvärd #arkitektur #architecture

måndag 3 december 2012

söndag 2 december 2012

I stole this picture and ran away. #foot #feet

I stole this picture and ran away. #foot #feet

Lilla Namo - Höj Volymen

Gilla coola brudar som rappar och studerar stadsplanering! "Höjer volymen så högt att det blir äckligt."

lördag 1 december 2012

Vampire Weekend - Horchata

Välkomnar december traditionsenligt med en Horchata.