måndag 21 maj 2018

Prata om dina brister som arbetsgivare

När man pratar arbetsgivarvarumärke är det lätt att tro att man bara ska prata om det som är positivt med arbetsgivaren. Så är det givetvis inte. Ingen arbetsgivare är så fulländad att enbart enbart guld och gröna skogar erbjuds.

Man ska som arbetsgivare inte vara rädd för att prata om sina ”brister” eller vara rädd för att diskutera de ”brister” någon annan påpekar.
Att våga prata om sina brister visar på styrka. Det visar på att man är en medveten arbetsgivare.

När man pratar om brister är det dock ännu viktigare att prata om det förbättringsarbeten som pågår, att visa att man tror på förändring och förbättringar.

Då blir även bristerna en styrka. Då visar man att man är en medveten och progressiv arbetsgivare.

Så våga prata både om befintliga kvalitéer som om befintliga brister, tidigare brister och, sist men inte minst, det förbättringsarbete som kontinuerlig pågår för att hantera bristerna, och hur den framtida medarbetaren kan delta i det förbättringsarbetet.

Så vinner du många framtida engagerade medarbetare.

#arbetsgivarvarumärke #varumärke #marknadsföring #arbetsgivare #medarbetare #arbetsmarknad

lördag 19 maj 2018

Sluta sortera avfall

Att sortera sitt avfall i hemma bygger på ett 1970-1980-talstänk där tekniken inte var så utvecklas som idag. AI (artificiell intelligent/robotar) kommer i framtiden att vara mycket bättre på att sortera avfall än vad majoriteten av oss människor någonsin kommer tillåta sig att vara.

Nu när regeringen beslutat om ”en nationell inriktning för AI med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft” för ”att dra nytta av tekniken för att bättre identifiera sjukdomar, minska vår energianvändning, effektivisera produktion och förkorta handläggningstider”, bör mer fokus även riktas på AIs framtid inom avfallshanteringen.

Det finns många olika anledningar till att överge tanken om sortering i hushållet, däribland yteffektiv samhällsplanering och bättre/mer korrekt sortering. Vilket på sikt leder till både miljövinster och samhällsekonomiska vinster.
Att robotar sköter sortering är inget nytt, men det det är dags att växla upp utvecklingstakten.

Läs: Nationell inriktning för artificiell intelligens

tisdag 8 maj 2018

Grymön, Händelö, Norrköping

Grymön, Händelö, Norrköping. #inorrkoping #inorrköping #grymön #sunset #solnedgång på Grymön.

fredag 4 maj 2018

Malmö Live, stadskvarter.

Malmö Live, stadskvarter. Malmö blir mer och mer ”stad” för varje gång jag kommer på besök. 😍 #malmö #malmo #malmölive #malmolive

onsdag 2 maj 2018

På promenad.

På promenad. #promenad #promenade #skor #shoes #inorrköping #inorrkoping #norrköping #norrkoping