onsdag 3 april 2019

Teckomatorp, arkitektur

Besökte Teckomatorp, Skåne, idag med studenter från åk 2 på civilingenjörsprogrammet för lantmätare vid Lunds Tekniska Högskola.

I kursen ”Fastighetsteknik och fysisk planering” ingår ett moment där de, ska ta fram planhandlingar för en fördjupad översiktsplan och sedan en detaljplan. Här får de öva på att studera den fysiska miljöns kvalitéer och förutsättningar vid ett platsbesök.

Teckomatorp är vackert men nedgånget. Och BT Kemi-skandalen som lett till omfattande markföroreningar har tagit stora ytor i anspråk. Gatorna tycks vara allmän plats för skrotbilar. En vacker och nedgången tätort men med potential! Lyssna på pod om BT Kemi-skandalen: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/83906?programid=2519Inga kommentarer:

Skicka en kommentar