torsdag 10 oktober 2013

Recension Before Midnight (2013)

Jag kan inte skriva en objektiv recension av filmen Before Midnight. Jag är en "Richard Linklater"-junkie, en "Bara en..."-junkie, en "Before..."-junkie. Jag kan bara skriva recension utifrån mitt intresse för Linklater- och Before-filmerna.

Before Midight © 2013 - Sony Pictures Classics

En perfekt fortsättning
Before Midnight från 2013 är en perfekt fortsättning på de två tidigare filmerna Before Sunrise (Bara en natt) och Before Sunset (Bara en dag). Det är en njutbar film för den som sett och älskat de två tidigare filmerna.
Som fristående film har jag ingen aning om vad den levererar. Det här är en historia i tre delar som gissningsvis ska avnjutas i sin helhet och i rätt ordning.
Kanske hade jag fastnar för filmen även om jag aldrig hade sett se två tidigare. Jag älskar trots allt sådana här dialoger, sådana här monologer och sådan här vardagsäkthet som Richard Linklater, Julie Delpy och Ethan Hawke lyckad leverera i de tre filmerna. Kanske hade filmen väckt min nyfikenhet likt den första filmen en gång gjorde, och fått mig att se hela historien från början.

Snygga kopplingar till tidigare filmer
I Before Midnight möter vi välbevarade karaktärer.  Filmen binder snyggt ihop Jesses (Ethan Hawke) författarskap från den andra filmen (Before Sunset) med hur han fortsatt att skriva böcker under de år som passerat sedan förra filmen. Man bjuds på häftiga diskussioner om vilken bok som Jesse skrev först, då titlarna på böckerna liknar vandra (något som också kan härledas till den självinsikt om Richard Linklater m fl har gällande titlarna på just "Before..."-filmerna. I av mina favoritscener pratar även Jesse om en idé han har till en ny bok. Han pratar och presenterar idéen på ett sätt som man känner igen från den första filmen (Before Sunrise) då han diskuterar sin filmidé med Celine (Julie Delpy) på tåget.
Även Celine (Julie Delpy) känns igen hennes samhällskritiska åsikter är ett återkommande tema.
Man känner igen karaktärerna, de är samma personer fast äldre. Richard Linklater, Julie Delpy och Ethan Hawke har alltså lyckats med det de haft åsikt att göra.

Äkta dialoger från den akademiska medelklassen
Som i övriga filmer är inte vad de säger som alltid är behållningen, utan hur de fångar ett passionerat förhållande och minnen, känslor och äktheten i dialogerna. Snacket kommer väldigt nära det vardagsprats som vi kan se hos dem som vi kanske skulle kunna kalla den akademiska medelklassen - politik och existentiella frågeställningar.

Ytterligare något jag imponeras av är hur nära verkligheten Jesses och Celines sätt att lösa sina problem inom förhållandet kommer. Hur förhållande innehåller portioner av skådespeleri och irrationella lösningar som fungerar för att föra ett förhållande framåt. Äkta!

Sammanfattat
Richard Linklater, Julie Delpy och Ethan Hawke har  i Before Midnight lyckats med att bevara karaktärer från de tidiga filmerna samtidigt som de fått åldras och utvecklas på ett naturligt och övertygande sätt. Jag har svårt att avgöra huruvida filmen ger samma känsla som den första, om man inte sett de två tidigare filmen, men för en junkie som mig var det fortsättning som erbjöd mig precis det jag ville ha. Filmen bygger snyggt vidare på de två tidigare filmerna. Filmen, eller rättare sagt filmerna tillsammans, sammanfattar hur lite personer faktiskt förändras under åren, samtidigt som deras livssituation kan förändras till en större grad.
Filmen visar en helt vanlig relation mellan två personer som respekterar och älskar varandra och passar nog framförallt den akademiska medelklassen.

Trailer Before Midnight

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar