onsdag 19 april 2017

Södra promenaden, Norrköping

Södra promenaden. Visst är det vackert, även om himmeln är grå och grönskan ännu inte slagit ut. 😍

Alléerna längst Norrköpings promenader "är sedan 1994 byggnadsminnesmärkta vilket innebär att de måste bevaras och att man inte får ta bort dem. Det är bara Trädgårdsföreningen i Göteborg som har fått äran att utses till byggnadsminne utan att vara en byggnad innan Norrköpings Norra, Södra och Östra promenad fick utmärkelsen." (Källa: Norrkoping.se)

#inorrkoping #inorrköping #norrköping #byggnadsminne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar