torsdag 20 april 2017

Planarkitekt

"Det här är kul!"

Så vill jag öppna varje mening när det handlar om mina arbetsuppgifter. Just för att jag tycker det är kul. Kul som i intressant.

Min och John Bovellans tjänstetitel är "planarkitekt". Det är idag en lite otydlig titel, och tjänsten innebär lite olika typer av arbetsuppgifter beroende på var du jobbar. Förenklat brukar jag beskriva det som en projektledartjänst, där du arbetar med att säkerställa en lämplig mark- och vattenanvändning. Detta kan göras på strategisk nivå, på lång sikt (så kallad översiktlig planeringen), men även på mer detaljerad nivå (så kallad detaljplanering).

Vad du har för arbetsuppgifter beror även på om du jobbar i en stor eller liten kommun. Jobbar du i en mindre kommun kan tjänsten t ex även innebära att du är projektledare för att bygga en ny återvinningscentral eller en ny stadspark, och mycket mer.

I en större kommun blir din tjänst många gånger mer begränsad - men det innebär dock inte tråkigare för det. ;) Här sitter vi med Norrköping i 3D och studerar hur kommande bebyggelse påverkar stadsbilden och det offentliga rummet.

Har du en favoritplats att rekommendera i Norrköping?

#inorrköping #inorrkoping #planarkitekt #samhällsplanering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar