måndag 26 oktober 2015

Länge leve den fria marknaden! Och länge leve småföretagandet!

 Gällande artikeln Pär Svärdson: "Jag tycker oerhört illa om det här" på Ehandel.se.

Som liten företagare som inte kan prisdumpa ser jag ett sådant agerade från leverantören (då de kräver att återförsäljaren tar ut ett högre pris för produkterna) som respektfullt gentemot andra återförsäljare, man vårdar absolut sina kundrelationer och sitt varumärke.

Att kräva en sund prissättning av sina återförsäljare borde inte betraktas som ett hot mot den fria marknadens konkurrenskraft, istället är det just när stora företag (prisdumparna) och stora institutioner får för stort utrymme på marknaden som den sunda konkurrensen sätts ur spel. Sund konkurrens existerar enbart mellan mindre företag, och stora institutioner (hit räknas även större företag) kommer alltid att vara ett hot mot en sund och möjlighetsskapande fri marknad.

Länge leve den fria marknaden! Och länge leve småföretagandet! ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar