lördag 28 september 2013

Banklån åt proletärerna

Om vi vill skulle vi kunna se banklån som ett sätt för borgarna att kontrollera proletärerna. Genom att ge proletärerna ett lån ger man dem samtidigt en illusion av ägande. Proletärerna tror att de äger sitt hus och de tror att de äger sitt lilla företag. Men banken äger dem, och de som äger banken det är borgarna, och borgarna äger för alltid arbetskraften. (OBS: Jag röstar inte rött, jag är inte heller marxist eller socialist etc, jag är liberal, men inte moderat. Ok, frågor på det?)
#Konspirationsteorier #TaInteDetHärPåAllvarMenTänkPåDetInnanDuTarEttLån #TillStatenStårDuAlltidISkuld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar