fredag 3 maj 2013

Rik på drömmar. Det är alltid något...

Rik på drömmar. Det är alltid något...

Tillägg 1:
Uttryckt med Pierre Bourdiues kapitalbegrepp ska förhoppningsvis en del av drömkapitalet en dag kunna växlas in mot ekonomiskt kapital.

Tillägg 2:
- "Gracie... do you dream ?"
- "Yes. From the time I get up in the morning until I go to bed at night."
(Från filmen Playing by Heart)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar